1. Ogólne kierunki rozwoju miasta szkicuje Hugo Weczerka w: tenże (wyd.), Handbuch der historischen Statten. Schlesien; Stuttgart 1977, s. 305nn.
 2. Na temat Friedricha Gottlieba Endlera por. Stanisław Strauss, Fryderyk Boguchwał Endler i jego nieznane widoki Śląska w zbiorach graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – dalsze przyczynki do biografii artysty, w: Bibliothecalia Wratislaviensia, t. 2:1995, s. 34, tam dalsza literatura.
 3. Erwin Hintze, Schlesische Goldschmiede, w: Schlesiens Vorzit in Bild und Schrift, t. 6:1912, s. 135.
 4. Luchs, Bildende Kunstler aus Schlesien, nach Namen und Monogrammen, w: ZeitsChrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, t. 5:1863, s. 3; Hadelt Alfred, Die mittelalterlichen Wandmalereien in der Kirche zu Kalkau und AltWette, w: tenże (wyd:), Deutsche Kulturdenkmaler in Oberschlesien, Breslau 1934, s. 164.
 5. Konstanty Klemens Jażdżewski, Lubin, Wrocław 1992, s. 208; Ryszard Knapiński, Ikonografia świętych polskich około roku 1400, w: Sztuka około 1400, t. 2, Warszawą 1996, s. 202. Nie­ zdecydowane stanowisko w tej sprawie zajmuje Krystyn Matwijowski, Lubin, Wrocław-Lubin 1996, s. 73.
 6. Archiwum Państwowe (dalej cytowane jako A.P.) w Legnicy (dalej cytowane jako Leg.), Archiwum kość. NPM w Legnicy (dalej cytowane jako NMP Leg.), nr 46
 7. Erwin Hintze, op. cit, s: 137.
 8. Erwin Hintze, K. Masner, Goldschmiedearbeiten Schlesiens, Breslau 1911,s.27.
 9. Alfred Schellenberg, Schlesier in den Ahnentafeln berühmter Deutscher, w: Der Sippenforscher; z. 1:1938, s. 66; Erwin Hintze, Die Breslauer Goldschmiede, Breslau 1906, s. 28; Jan Samek, Polskie Die Breslauer Goldschmiede, Breslau 1906, s: 28; Jan Samek, Polskie złotnictwo, Wrocław 1988, s. 153. Z twórczości Gottfrieda Heynera zachowały się: dwa kielichy mszalne, jeden w kat. kość. Paraf. w Gajkowie (Kurt Degen, Die Bau- und Kunstdenkmaler des Landkreises Breslau, Frankfurt/M. 1965, s. 177) i drugi w Wierzbicach (tamże, s. 336; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Nowa seria, pod red. Jakuba Pakory i Mieczysława Zlata, t. IV, z. 2: Sobótka, Kąty Wrocławskie i okolice, Warszawa 1991, s. LII, 15);- w pow. wrocławskim, oprawa naczynia z kości sło­niowej w Germanischen Nationalmuseum w Norymberdze (Klaus Pechstein, Viola Effmert, Schlesische Gołdschmiedearbeiten im Germanischen Nationalmuseum, Nurnberg 1990, s. VII), kielich i puszka w kat. kość. paraf, w Korzeńsku, pow. milicki (Katalog Zabytków, op. cit., t. 4, z. 3, pod red. Jana Wrabeca, Milicz. Żmi­gród, Twardogóra i okolice, Warszawa 1996, s. XXXVI, 42) oraz wilkom wrocławskich rzeźników ze Starych Ławek w tamtejszy Muzeum Narodowym (Ornamenta Silesiae, pod red. Jacka Witeckiego i Marii Starzewskiej, Wrocław 2000, nr 109).
 10. Schlesische Provinzialblatter, t. 107:1838, s. 399.
 11. Adreßbuch der Stadt Beuthen 0.=S. einschließlich des Verwaltungsbezirks Schwarzwald und der Gemeinde Roßberg 1906 und 1907, Beuthen b. d., s. 423; Adreßbuch der Stadt Beuthen O.S. einschließlich des Yerwaltungsbezirks Schwarzwald und der Ge­meinde Roßberg, 1907, 1908, pod red. Georga v: Mejera, Beu­then b. d., cz. V, s. 50; AdreBbuch der Stadt Beuthen 0.=S. ein­schließlich des Verwaltungsbezirks Schwarzwald und der Nachbargemeinde RoBberg, 1912, 1913, pod red. Georga v.; Meje­ra, Beuthen b. d., s. 153,304.
 12. Lubin, paraf. rzym.-kat. p. w. Serca Jezusa, księga chrztów za lata 1900-1947.
 13. Die deutschen Zinngießer und ihre Marken, t. 4, Schlesische Zinngiegießer, pod red. Erwina Hintze; Leipzig 1926,v nr 839.
 14. Schlesische ZinngieBer …, op. cit:, nr 841.
 15. Tamże, nr 772.
 16. Erwin Hintze, Formengeschichte des schlesischen Zinns, w; Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, N. F., t. 7:1924, s. 60, il. 40.
 17. Archiwum Państwowe w Opolu, księgi metrykalne ew. kość. Św. Mikołaja w Brzegu, nr 21.
 18. Tamże, akta miasta Brzegu nr 286. W Brzegu ochrzczona została jego córka Anna Katharina, której ojcami chrzestnymi byli dwaj przedstawiciele brzeskiego rzemiosła artystycznego: medalier Hans Heinrich Albertus i budowniczy organów Christof Klose (tamże, księgi metrykalne ew. kośc. Św. Mikołaja w Brzegu nr 3).
 19. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, akta miasta Strzelina nr 310, b.
 20. Schlesische Zinngießer … op. cit, nr 1123.
 21. Tamże, nr 845.
 22. Przypuszczenie to umacnia okoliczność, że wszystkie wzmianki o garncarzach lubińskich nie pochodzą z archiwaliów Lubina, lecz z innych rękopisów.
 23. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, materiały luźne nr 126, b.
 24. Archiwum Państwowe w Opolu, księgi metrykalne ew. kość. św. Mikołaja w Brzegu, księga zgonów.
 25. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, akta miasta Góry nr 18, s. 332nn.
 26. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, akta konserwatora zabytków Prowincji Dolnośląskiej nr 94, s 37, 41.
 27. Hermann Kienitz, Die Schiller der St. Maria-Magdalenen-Schule 1617-1643, w: Der schlesische Familienforscher, t. 2:1936, s. 108.
 28. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księga metrykalna ew. kość. NMP w Legnicy, bez sygn.
 29. Jan Biliński, Beitrage zur Geschichte der Stadt Lubin, Lubin o. J., S. 55.
 30. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księga metrykalna nr 418d.
 31. Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, pod red. Hansa Joachima Kubacha i Joachima .Seegera, Berlin 1939, s. 128.
 32. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księga metrykalna nr 376f; Muzeum Narodowe tamże, kartoteka Hintzega, malarze, nr 6-9; Alwin Schultz, Untersuchungen zur Geschichte der Schle­sischen Maler (1500-1800), Breslau 1882, s. 133n.
 33. Schlesisches Kirchenblatt, t. 8:1842,
 34. Schlesische Provinzialblatter, N. S., J. Felsnagel und seine Korkbildwerke, w: Grundmann, Schlesische Volkskunst, w: Wir 475.
 35. Grieger, Neustadtel in Schlesien, w: t. 19:1929, s. 54.
 36. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, akta s. 80,295.1.1:1862, s. 454; Bolko, tamże, s. 502n.; Gtinther Schlesier, t. 11:1931, s. Griinberger Hauskalender, miasta Sobótki nr 25 b.
 37. Der Bildhauer – und Steinmetzmeister, t. 2:1938, s. 84, 116.
 38. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ewangelickie księgi metrykalne Śląska nr 5/23.
 39. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy, księga ślubów Świdnicy, 1907, nr 26.
 40. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księga metrykalna nr 579gg.
 41. Rzym.-kat. kość. paraf. p. w. Serca Jezusa w Lubinie, księga chrztów 1900-1947.
 42. Schlesische Provinzialblatter, N. S., t. 7:1868, s. 380.
 43. Urząd Stanu Cywilnego w Głogowie, księga ślubów 1917-1920 miejscowości Białołęka, pow. głóg.
 44. Kreis-Currenden-Blatt des Königlichen Landrath-Amtes in Hirschberg, R. 1909, s. 342; Adreßbuch der Stadt Hirschberg (18 775 Einwohner) und der Gemeinden Cunnersdorf und Straupitz für das Jahr 1905/06, Hirschberg b. d., s. 75, 142; Adreßbuch der Stadt Hirschberg und der Gemeinden Cunnersdorf und Straupitz für das Jahr 1906/07, Hirschberg b. d., s. V, 149; Adreßbuch der Stadt Hirschberg und der Gemeinden Cunnersdorf und Straupitz für das Jahr 1908/09, Hirschberg b. d., s. 88, 166; Adreßbuch der Stadt Hirschberg und der Gemeinden Cunnersdorf, Grunau, Hartau und Straupitz für das Jahr 1909/10, Hirschberg b. d., s. 90, 169; Adreßbuch 1912/13 von Hirschberg und Umgebung, Hirschberg 1912, s. 181.
 45. Rzym.-kat. paraf. p. w. Serca Jezusa, księga chrztów 1900-1947.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.